Faktury VAT tylko do paragonów z numerem NIP  - Aprosystem


Wystawienie FV na podstawie paragonu

Obecnie polski ustawodawca pracuje nad ulepszeniem systemu podatkowego w kraju, aby ograniczyć możliwość podejmowania działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub których celem jest ominięcie przepisów. Wśród proponowanych zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług znajdziemy przepisy dotyczące konieczności umieszczania na paragonie fiskalnym NIP-u nabywcy w celu otrzymania faktury VAT. Bez wskazanej informacji wydanie faktury będzie niemożliwe. Przepisy mają wejść w życie początkiem września. Z jakimi zmianami będzie się to wiązało?

Faktura VAT tylko z paragonem zawierającym NIP

Jeśli faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie paragonu, na którym nie będzie widniał numer NIP nabywcy, konsekwencje poniesie zarówno sprzedawca, jak i kupujący. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek stosowania się do nowych regulacji prawnych, a jeśli mimo braku NIP wystawi fakturę, będzie musiał ponieść dodatkowe koszty w wysokości 100% VAT, który został wskazany na fakturze. Mające wejść w życie zasady są próbą wymuszenia na przedsiębiorcy konsekwencji działania. Jeśli dokonuje on zakupu nie jako konsument, ale przedsiębiorca, powinien on poinformować o tym sprzedawcę od razu, a nie dopiero po upływie jakiegoś czasu. 

W związku z proponowanymi zmianami podatkowymi pojawia się jednak problem techniczny. Nie każde dostępne na rynku kasy fiskalne dają możliwość umieszczania na paragonie numeru identyfikującego nabywcę. Co w takiej sytuacji? Jeśli nie ma możliwości wystawienia paragonu z NIP, nabywający towar po zadeklarowaniu zakupu, zamiast paragonu powinien otrzymać od razu fakturę. Oznacza to, że w takiej sytuacji sprzedający nie będzie rejestrować zakupu w kasie. 

W omawianym projekcie przewidziane zostały przepisy przejściowe, z których wynika, że faktury niezawierające numeru NIP na paragonie, a wystawione przed 1 września 2019 roku, będą podlegały starym przepisom. Na mocy obowiązującej w obecnym kształcie ustawy podatnik może zamienić paragon na fakturę w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonał zakupu. 

Czemu mają służyć zmiany w prawie podatkowym?

Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie dotyczące podstaw do wystawiania faktury VAT jest uwarunkowane chęcią ograniczenia nadużyć przed podatników. Nowe przepisy prawne mają zapobiec nieuczciwym praktykom przedsiębiorców, którzy dokonują odliczeń z tytułu podatku VAT, które nie są im należne. W obecnym stanie prawnym podatnik podczas zakupu odbiera jedynie paragon, z którym po pewnym czasie może zgłosić się do sprzedawcy celem otrzymania faktury. Taki stan rzeczy sprzyja nielegalnym praktykom polegającym na zbieraniu paragonów nie tylko swoich, ale też innych osób po to, aby wykazać większe koszty prowadzenia działalności i tym samym obniżyć podatek dochodowy. Ministerstwo Finansów podało, że takie działania są powszechne i generują straty dla budżetu państwa sięgające nawet do 1,5 mld złotych rocznie.

Przewidywane kary za brak numeru NIP

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie zgodnie z ustaleniami, od 1 września 2019 roku wystawienie faktury do paragonu bez NIP nie będzie możliwe. W momencie dokonywania transakcji sprzedający będzie zobligowany do tego, aby poinformować kupującego o nowych regulacjach. Kupujący, chcąc uzyskać fakturę VAT, będzie musiał od razu podać swój NIP. Jeśli mimo obowiązywania nowych przepisów sprzedawca wystawi fakturę na podstawie paragonu bez numeru identyfikacji podatkowej, otrzymanego od 1 września 2019 roku, zostanie ukarany kwotą podatku wykazaną na fakturze. Konsekwencje tych działań poniesie jednak nie tylko sprzedawca, ale też kupujący (w tym samym zakresie).

Jak podaje ustawodawca, przewidywane rozwiązania mają na celu zmniejszenie zakresu nieuczciwej działalności przedsiębiorców. Wystawianie niezgodnych z rzeczywistością faktur zostanie ograniczone, a jeśli pojawią się one w obrocie, kupujący i sprzedający poniosą stosowne konsekwencje. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone w takim zakresie, jak obecnie jest to proponowane, przyjmuje się, że system podatkowy będzie działał sprawniej, a budżet państwa nie będzie tak jak dotychczas narażony na straty. 

 

Dodaj komentarz