Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności


Zapytanie ofertowe
Na usługę opracowania studium wykonalności prac B+R do projektu pt:

„Analiza wykonalności prac B+R w zakresie uwierzytelniania i serializacjji wyrobów w procesie produkcji, ich składowania oraz inwentaryzowania wraz z kontrolą wydawania na zewnątrz metodą RFID”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje.

Wszystkie informacje dostępne są w załączniku do pobrania poniżej:

Link do pliku PDF

Link do pliku ZIP

Możliwość komentowania jest wyłączona.