Rozliczenie sprzedaży handlowców w oparciu o marże i terminy płatności

490,00  netto

Jest to raport dedykowany przede wszystkim firmom, które zatrudniają handlowców oraz pracowników rozliczanych na podstawie sytemu prowizyjnego lub marży. Zestawienie w prosty i czytelny sposób umożliwia weryfikację tego, po jakim czasie kontrahenci regulują wobec nas należności, uwzględniając przy tym handlowców.

Jest to raport dedykowany przede wszystkim firmom, które zatrudniają handlowców oraz pracowników rozliczanych na podstawie sytemu prowizyjnego lub marży.

Zestawienie umożliwia weryfikację tego, po jakim czasie kontrahenci regulują wobec nas należności, uwzględniając przy tym handlowców, do których przypisani są poszczególni klienci. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiemy, kiedy firmy obsługiwane przez danego handlowca uregulowały należności, a tym samym, czy naszemu handlowcowi należy się cała przewidziana prowizja.

Raport bazuje na rozrachunkach pochodzących z WAPRO-Fakir lub WAPRO-Mag. Rozlicza faktury, które zostały uregulowane w całości. Oczywiście mamy tutaj możliwość dowolnej konfiguracji raportu. Można na przykład skonfigurować raport, który uwzględniać będzie tylko marżę, albo ustalić pewne progi czasowe, czy też prowizyjne. Cały raport przedstawiany jest w pliku PDF.

Opcje filtrów:
– zakres wyboru dat
– filtr handlowców

Wymagania:
– WAPRO-Mag w wersji Prestiż Plus lub Prestiż.

Raport dedykowany jest do WAPRO-Mag i oparty jest o Crystal Reports.

 

Po dopłacie dostępna jest opcja przygotowania zestawienia w Excelu. Istnieje wtedy możliwość współpracy z WAPRO-Mag Biznes, Prestiż i Prestiż Plus.

Cena obejmuje podpięcie raportu w programie WAPRO-Mag oraz jego konfigurację.