Połączenie deklaracji VAT z JPK_VAT - 1 Lipiec 2020 - nowy termin


deklaracja VAT w jpk Vat

Od 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące deklaracji VAT. Odtąd jednolity plik kontrolny będzie jednocześnie pełnił funkcję deklaracji VAT, a więc nie będzie konieczności wysyłania deklaracji i dodatkowo JPK. Początkowo termin ten miał przypadać na dzień 1 kwietnia br., jednak panująca obecnie w kraju sytuacja spowodowała, iż termin 1 lipca, mocą tzw. Tarczy Antykryzysowej, stał się obowiązujący dla wszystkich czynnych podatników VAT. Data ta została zmieniona, by dodatkowo nie utrudniać przedsiębiorcom pracy w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do wprowadzonych zmian jest rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 r. poz. 1988). Załącznik do rozporządzenia stanowi dokładne objaśnienie wypełniania dokumentów.

enova cennik

Oprogramowanie ERP dla Firm – Enova cennik

Od kiedy i kogo obejmą przekształcenia w JPK_VAT?

Data wejścia w życie nowego rozporządzenia to więc obecnie 1 lipca 2020 r. Dotyczy ono dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro), mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy dodać także, że pliki JPK w nowym wydaniu obowiązkowe będą wyłącznie dla czynnych podatników VAT, zaś dla pozostałych, którzy składają inne deklaracje, forma pozostanie bez zmian.

Jakie wprowadzono zmiany w zakresie JPK­_VAT?

Modyfikacje dotyczyć będą struktury JPK. Resort finansów wyjaśnia, że ma to na celu uproszczenie wypełniania danych w przesyłanej co miesiąc lub kwartał ewidencji, choć początkowo konieczne będzie dostosowanie systemów informatycznych do nowych wytycznych. Ale czy na pewno tak będzie? Co tak naprawdę się zmienia?

– Nowy plik JPK_VAT podzielony będzie na dwie części- deklaracyjną, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencyjną, która zastąpi aktualnie przesyłany plik JPK_VAT.

– Treść deklaracji podatkowej została poszerzona o dodatkowe oznaczenia wybranych towarów i usług, takich jak odpady, oleje opałowe, metale szlachetne, itp. (01-10 dla wybranych towarów, 11-13 dla wybranych usług). Oznaczenia te będą musieli wprowadzać sprzedawcy.

– Konieczne będzie również oznaczanie niektórych typów transakcji, takich jak dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, czy transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczyć będzie to przede wszystkim transakcji stanowiących dla podatnika sprzedaż, a w dwóch przypadkach także i zakupów- a więc import towarów i transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

– Nowe pliki JPK zawierać będą także oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży oraz nabycia.

– Wprowadzono również inne oznaczenia, obejmujące: dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, dokument wewnętrzny, fakturę wystawioną do paragonu, fakturę przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, fakturę VAT RR.

– Załącznik VAT-ZD zastąpi jedynie odpowiednie pole wyboru.

Jak się przygotować do zmian?

Jak już wcześniej wspomniano, nowe regulacje powodują konieczność wprowadzenia zmian w systemie informatycznym i organizacyjnym, aby móc sprostać nowym obowiązkom. Warto więc pomyśleć o tym wcześniej i odpowiednio się przygotować, gdyż za błędy w przygotowaniu pliku JPK_VAT grozi kara administracyjna.

Dodaj komentarz