JPK_VDEK - Nowa struktura JPK dotycząca VAT dla największych firm


JPK_Vdek Nowa struktura pliku JPK

Od 1 stycznia 2018 roku każdy czynny podatnik VAT jest zobowiązany do przesyłania deklaracji VAT i informacji podsumowującej (JPK_VAT) w wersji elektronicznej. Od stycznia 2020 roku duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wysyłania innego pliku, czyli JPK_VDEK, który docelowo ma ułatwić rozliczenie podatkowe. Czym jest plik JPK_VDEK i jak ma wyglądać jego struktura?

Co to jest JPK_VDEK?

Jak wynika z projektu ustawy o VAT, JPK_VDEK to dokument elektroniczny, który jest połączeniem deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Jego struktura składa się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Kiedy JPK_VDEK będzie obowiązywać dla największych firm? Zostanie on wprowadzony 1 stycznia 2020 roku. Od lipca tego samego roku JPK_VDEK będą musiały składać wszystkie pozostałe podmioty. Plik będzie można podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym.

Po wprowadzeniu obowiązku wysyłania pliku JPK VDEK przedsiębiorcy nie będą już musieli składać innych dokumentów i załączników:

VAT-7;
VAT-7K;
VAT-27;
VAT-ZT;
VAT-ZZ;
VAT-ZD.

Pod uwagę brany jest także dokument VAT-12, czyli skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych. Składają go podatnicy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie w formie ryczałtu.

Różnice między JPK VDEK i JPK VAT

JPK_VAT, czyli Jednolity Plik Kontrolny dla rejestru VAT, jest składany przez każdego podatnika VAT w comiesięcznym cyklu rozliczeniowym. Dokument ten zawiera wiele informacji o działalności przedsiębiorstw, m.in. o:

  • imporcie, eksporcie i transakcjach wewnątrzwspólnotowych;
  • odwrotnym obciążeniu;
  • kwotach transakcji rozszerzonych o szczegółowe dane dotyczące produktów i usług, kontrahentów oraz terminów wystawiania dokumentów;
  • powstaniu obowiązku podatkowego.

Mimo że JPK_VAT zawiera wiele niezbędnych danych, nie ma w nim wszystkich rubryk z deklaracji VAT-7, w tym o kwotach możliwych do przeniesienia na kolejny miesiąc czy kwocie nadwyżki podatku naliczonej do zwrotu. Wszystkie te informacje będą uwzględnione w pliku JPK_VDEK.

Korzyści płynące z wprowadzenia JPK_VDEK

Plik JPK_VDEK uznaje się za znaczne uproszczenie dla podatników, którzy regularnie muszą składać dokumenty związane z podatkiem VAT. Ma on skrócić czas potrzebny do wywiązania się z obowiązków na rzecz Urzędu Skarbowego. Po wprowadzeniu JPK_VDEK podatnicy nie będą musieli generować kilku różnych dokumentów, ponieważ wszystkie niezbędne informacje znajdą się w jednym źródle. Monitorowanie dostarczanych przez firmy danych również nie będzie zajmowało już tak dużo czasu, w efekcie czego koszty związane z analizą informacji podatkowych zmniejszą się. Ma to także wpływ na szybsze dostarczanie zwrotów nadwyżki podatku VAT.

Co trzeba o nim wiedzieć o JPK_VDEK?

JPK_VDEK to dokument elektroniczny, który w razie konieczności będzie można korygować. Zależnie od rodzaju korekty, przedsiębiorca będzie mógł poprawić całą strukturę pliku lub tylko część deklaracyjną, ewentualnie ewidencyjną. Firmy rozliczające się kwartalnie po każdym zakończonym kwartale będą miały obowiązek złożenia JPK_VDEK w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca. Obowiązkowo co miesiąc będą musiały też przesyłać ewidencyjną część dokumentu. Jak wynika z projektu, podatnicy zwolnieni z VAT nie będą zobowiązani do comiesięcznego składania JPK_VDEK.

Po wprowadzeniu nowej struktury JPK zostanie utrzymana instytucja czynnego żalu. Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego oznacza to, że sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia nie będzie podlegał karze, jeżeli zawiadomi odpowiedni, powołany do ścigania organ o popełnionym przez siebie czynie.

Co ważne, szybka analiza danych zawartych w JPK_VDEK pozwala na niezwłoczne poinformowanie podatnika o błędach w poszczególnych strukturach. Jeśli korekta zostanie przesłana w wyznaczonym terminie (14 dni od dnia doręczenia wezwania o stwierdzonych nieprawidłowościach), przedsiębiorca uniknie kary pieniężnej. Niedotrzymanie tego terminu wiąże się z koniecznością zapłaty 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w dokumencie. Nałożoną karę podatnik musi uregulować w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał decyzję naczelnika Urzędu Skarbowego. W przypadku konieczności wprowadzenia korekty ponownie przesyłana jest do urzędu tylko ta część pliku, w której stwierdzono błędy. To korzystne rozwiązanie dla podatników starających się o zwrot podatku VAT, np. gdy nieprawidłowości znalazły się w części ewidencyjnej, a nie deklaracyjnej. Wówczas złożenie korekty nie będzie miało wpływu na przesunięcie terminu zwrotu nadwyżki VAT.

Dodaj komentarz