enova365
Księga Handlowa

enova365 Księga Handlowa to zaawansowane narzędzie księgowe dedykowane dla firm, które umożliwia dokładne i zgodne z przepisami zarządzanie finansami.

Program ten jest pomocny w codziennym prowadzeniu księgowości, od ewidencjonowania dokumentów po automatyczne sporządzanie deklaracji oraz raportów okresowych.

Ewidencja i Automatyzacja

Automatyczne przeksięgowanie dokumentów

Moduł Księga Handlowa enova365 umożliwia kompleksową ewidencję wszystkich typów dokumentów finansowych, w tym faktur VAT, list płac, czy polis ubezpieczeniowych.

System oferuje również automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika, co znacząco usprawnia procesy księgowe i redukuje możliwość popełnienia błędu.

Funkcjonalność dziennika umożliwia zarządzanie zapisami księgowymi zarówno w jednym głównym dzienniku, jak i w sub-dziennikach, które grupują dekrety dokumentów o określonym typie.

Wielooddziałowość i dostosowanie

Wielopoziomowe zarządzanie strukturą organizacyjną

enova365 Księga Handlowa oferuje możliwość prowadzenia księgowości dla firm posiadających złożoną strukturę oddziałów.

Umożliwia definiowanie odrębnych uprawnień dla każdego z nich, co obejmuje przyporządkowywanie dokumentów, kont księgowych, a nawet różnicowanie nagłówków wydruków.

Taka funkcjonalność jest nieoceniona dla organizacji z rozproszonymi jednostkami operacyjnymi, pozwalając na efektywne zarządzanie zasobami i kosztami na różnych poziomach organizacyjnych.

Integracje Księgi Handlowej

Kontrola finansów i integracja

Moduł Księga Handlowa pozwala na dokładne monitorowanie sald i obrotów kont za dowolny okres, co zapewnia efektywną kontrolą nad finansami firmy.

Dzięki zintegrowanym narzędziom do sporządzania deklaracji, takich jak deklaracje VAT-7 czy CIT-8, moduł automatyzuje procesy podatkowe i umożliwia ich szybkie przesyłanie do urzędów skarbowych w formie eDeklaracji.

Dodatkowo, system pozwala na tworzenie prognoz płatności i planów przepływów finansowych, co wspiera zarządzanie płynnością finansową.