enova365
Kadry i Płace

enova365 Kadry Płace to kompleksowy system zarządzania zasobami ludzkimi, zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom polskiego rynku pracy.

Oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, zapewniając efektywną i zgodną z prawem obsługę wszystkich procesów związanych z zarządzaniem personelem.

Komplet narzędzi

Zarządzanie Informacjami Pracowniczymi

enova365 Kadry Płace umożliwia szczegółowe zarządzanie informacjami pracowników, w tym dane osobowe, informacje o rodzinie, szczegóły dotyczące wynagrodzeń oraz ubezpieczeń.

System pozwala na dostosowanie do indywidualnych ustawień organizacji.

Możliwość definiowania różnorodnych schematów wynagrodzeń i harmonogramów pracy zapewnia elastyczność potrzebną do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Procesy Płacowe i Składniki Wynagrodzenia

Moduł enova365 Kadry Płace oferuje zaawansowane funkcje do naliczania wynagrodzeń, rozliczania zasiłków i składek ZUS.

Mechanizm cech pozwala na definiowanie niestandardowych składników wynagrodzenia, co umożliwia dopasowanie płac do potrzeb każdego pracownika.

System wspiera również procesy udzielania pożyczek i zaliczek, co dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność w codziennej pracy działów HR.

Integracja

Integracja i deklaracje

Dzięki integracji z zewnętrznymi systemami takimi jak Program Płatnik oraz automatycznymi rejestratorami czasu pracy, enova365 Kadry Płace znacząco przyspiesza procesy deklaracyjne i ułatwia zarządzanie czasem pracy.

System automatycznie przygotowuje potrzebne deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia zgodność z bieżącymi przepisami prawa pracy.

Wbudowane narzędzia raportowania pozwalają na szybką i efektywną analizę danych, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości zarządzania kadrami.