Centralny Rejestr Faktur - CRF Od kiedy i dla kogo? - Aprosystem


Centralny rejestr faktur CRF

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu planowało wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur i w tym celu podjęte zostały stosowne prace legislacyjne. Informacje na temat CRF pojawiały się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 30 listopada 2018 roku. Początkowo planowano, że system zacznie działać począwszy od 1. lipca 2019 roku, jednak termin ten został przesunięty. Na jakie zmiany musi przygotować się przedsiębiorca w związku z wprowadzeniem CRF?

Jakie są cele wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur?

Organy zarządzające Unii Europejskiej przewidywały wdrożenie Centralnego Rejestru Faktur już w 2010 roku, a głównym założeniem miało być i jest ujednolicenie kontroli systemu podatkowego we wszystkich krajach członkowskich, w Polsce zmiany nastąpić w bieżącym roku.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jaki jest cel wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur, określając go jako możliwość lepszej analizy i kontroli pod względem prawidłowości wystawianych faktur VAT. Dzięki funkcjonowaniu CRF łatwiejsze stanie się wykrywanie przestępstw podatkowych i nadużyć przedsiębiorców. Organy podatkowe będą miały możliwość szybkiego sprawdzenia poprawności wystawianych faktur, a dokonywana kontrola będzie zautomatyzowana i zajmie mniej czasu. CRF pozwoli ograniczyć nieuczciwe działanie, a w przypadku jego wystąpienia, szybką eliminację.

 

Aprosystem.pl – Autoryzowany przedstawiciel oprogramowania Acceco Wapro

Jakie dane będzie zawierał Centralny Rejestr Faktur?

W Centralnym Rejestrze Faktur mają znajdować się dane z Rejestrów VAT i obecnej deklaracji VAT przesyłane zgodnie z wytycznymi nowych plików JPK_VDEK. Plik ma stanowić podstawę do rozliczenia podatku VAT, jak również dostarczać organom podatkowym dane z rejestru VAT w celu weryfikowania ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniach.

Plik JPK_VDEK ma zmniejszyć ilość informacji, jaka trafia do organów, bo wszystko będzie pochodził z jednego źródła. W efekcie łatwiejsza będzie weryfikacja otrzymanych danych, co doprowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na zwroty nadwyżek z tytułu podatku VAT, a także przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z analizowaniem stosownych informacji podatkowych.

Wprowadzenie pliku JPK_VDEK będzie usprawnieniem nie tylko dla organów państwowych, ale też przedsiębiorców, bo stanowi uproszczenie skomplikowanych dotychczas formalności związanych ze składaniem deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W efekcie zmian podatnik będzie wysyłał jeden wspólny plik dla deklaracji i ewidencji VAT. Wprowadzenie JPK_VDEK będzie skutkowało także wyeliminowaniem załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, które aktualnie są wymagane przy rozliczaniu podatku VAT w tradycyjnej formie.

Jak będzie prowadzony Centralny Rejestr Faktur?

CRF ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym gromadzenie, odbieranie, analizę, a także kontrolę zawartych w nim danych. Prowadzeniem Centralnego Rejestru Faktur Zajmie się Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który zostanie upoważniony do weryfikowania otrzymanych plików celem sprawowania kontroli.

Dodaj komentarz