WAPRO Gang a czas pracy.
Święto przypadające w sobotę

Kadry i płace

Dawid Fąfara

25 marca 2024

2 min

Kiedy święto, takie jak Trzech Króli 6 stycznia 2024, przypada w sobotę, zmniejsza to liczbę dni roboczych w okresie rozliczeniowym o jeden dzień. Dla pracownika pracującego od poniedziałku do piątku, oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Jak więc dostosować grafik pracy w Asseco WAPRO Gang, aby odzwierciedlić tę zmianę?

Wspólny dzień wolny dla wszystkich pracowników

Jeśli pracodawca wyznaczył wspólny dzień wolny dla wszystkich, można go wprowadzić na poziomie kalendarza, co automatycznie zastosuje go do wszystkich przypisanych pracowników. Oto jak to zrobić:

  1. W górnej części ekranu przejdź do karty „Start”, a następnie wybierz ikonę „Kalendarze”.
  2. Kliknij dwukrotnie wybrany kalendarz, a następnie dzień wyznaczony na wolny (np. 2 stycznia 2024).
  3. W polu „Typ dnia” wybierz opcję „Wolny”, a w polu „Długość dnia pracy” wpisz 0:00.
  4. Kliknij „Zatwierdź”.

Wprowadzony dzień wolny zostanie w kalendarzu zaznaczony innym kolorem, podobnie jak soboty i inne dni wolne.

Indywidualny dzień wolny dla pracownika

Jeśli pracodawca wyznaczył indywidualne dni wolne, oto jak można je wprowadzić dla poszczególnych pracowników:

  1. W górnej części ekranu kliknij kartę „Start”, następnie ikonę „Kartoteka osobowa”.
  2. Wybierz żądanego pracownika, klikając dwukrotnie.
  3. W oknie edycji danych osoby, kliknij „Grafik pracy”, a następnie zakładkę „Modyfikacja dni grafiku”
  4. Kliknij przycisk „Dopisz”.
  5. W nowym okienku wpisz dzień, który ma być wolny (np. 6 stycznia 2024), wybierz w polu „Typ dnia” opcję „Wolny”, a w polu „Ilość godzin” wpisz 0:00.
  6. Kliknij „Zatwierdź” i powtórz kroki dla każdego pracownika.

Właściwe zarządzanie czasem pracy jest ważne dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Blog aprosystem

Artykuły, które mogą
Ci się spodobać

Technical support

Masz pytania lub problem
z programem?

Porozmawiaj się z naszymi doradcami lub działem technicznym.
Umów termin, w którym wykonamy dla Ciebie usługę serwisową.

Umów termin usługi serwisowej