Help!
Pobierz
TeamViewer'a »

Środki trwałe

1 Lutego 2017r


Środki trwałe WAPRO Best 

 

WAPRO Best dla Windows to nowoczesny system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku. Program ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych. 

Program WAPRO Best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne wg różnych kluczy, z uwzględnieniem takich operacji jak ulepszenie, przeszacowanie, sprzedaż, czy likwidacja. Z wszystkich czynności tworzone są automatycznie noty księgowe na potrzeby systemu finansowo-księgowego. 

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WAPRO Best są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są one czytelne i przejrzyste. System daje użytkownikowi możliwość generowania własnych zestawień, dostosowanych do jego potrzeb, a także poprawiania istniejących.
WAPRO Best wyposażony jest w zaawansowane filtry oraz mechanizmy analizy danych pozwalające na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji w oczekiwanym przez użytkownika układzie.

 

 

Dostępne warianty: 

 

 

WAPRO Best BIZNES

 • Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 oddziałów,

 • Ewidencja środków trwałych (w tym niskocenowych) i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji,

 • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa,

 • Amortyzacja metodą jednorazową, liniową, degresywną oraz indywidualną (plan ustalany dowolnie przez użytkownika),

 • Możliwość ustalenia odpisów miesięcznych/ kwartalnych/rocznych,

 • Ewidencja wszystkich wykonanych operacji z możliwością ich wycofania,

 • Generowanie standardowych dokumentów (OT, LT, LC, PT, PK, MT, ZT) oraz ewidencja dokumentów zakupu,

 • Wyłączenia z amortyzacji – sezonowe, do odwołania lub na dowolny okres,

 • Przyporządkowanie środków do dowolnych grup, miejsc, stanowisk (centrów) kosztowych, osób odpowiedzialnych,

 • Elastyczny sposób dekretacji i pełna współpraca z programem WF-FaKir.

– ewidencja zmian miejsc użytkowania środka trwałego i osób odpowiedzialnych

– operacje: przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, sprzedaż, likwidacja, częściowa sprzedaż i częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), ulepszenie (w tym o wprowadzany składnik), przeszacowanie, nieodpłatne przekazanie, zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, korekta amortyzacji i korekta planu;

 • Mechanizmy filtrowania i analizy danych, tworzenia różnorodnych raportów i zestawień, z możliwością, przeglądana na ekranie i drukowania,

 • Obsługa czytnika kodów kreskowych,

 • Tworzenie inwentaryzacji.


WAPRO Best BIURO

 • Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.

 • Pełna funkcjonalność wariantu BIZNES,

 • Szereg funkcji usprawniających pracę biur rachunkowych.

 

Promocje
Archiwum

Partnerzy

Jesteśmy Złotym Partnerem i Autoryzowanym Serwisem Asseco Wapro