Help!
Pobierz
TeamViewer'a »

Analizy wielowymiarowe

3 Grudnia 2013r

WAPRO Analizy

 

 

Analizy wielowymiarowe WAPRO Analizy dla Windows to program umożliwiający tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Program jest uzupełnieniem pozostałych aplikacji systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawie danych handlowych   i finansowych firmy, umożliwiając tym samym przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu. 

Program bazuje na aktualnych zestawach danych zgromadzonych przez pozostałe aplikacje systemu jednak przetwarza je w odmienny sposób umożliwiając tym samym ich analizę pod zupełnie innym kątem i w niedostępny w tych aplikacjach sposób. 

Pozostałe programy systemu Asseco WAPRO wyposażone są w bardzo dużą ilość wydruków operacyjnych, zestawień i rejestrów koniecznych w pracy użytkowników tych programów, jednak żaden z nich nie posiada narzędzi potrzebnych do wykonania przekrojowych analiz, porównywania wyników w różnych okresach, mechanizmów umożliwiających obserwację zmian procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, które są wymagane w procesach zarządzania firmą. Do tego celu przeznaczony jest program WAPRO Analizy. 

Nie wymaga wykonania wielu wydruków i ich żmudnej analizy w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie. W programie WF-Analizy analiza przeprowadzana jest dynamicznie na wybranym zestawie danych, a wyniki prezentowane są natychmiast na intuicyjnych wykresach. 

 

Program WAPRO Analizy jest niezastąpionym narzędziem w systemie Asseco WAPRO do przeprowadzania analiz „business intelligence”. 

Wyposażony jest on w zestaw predefiniowanych analiz, które zaprojektowano w ten sposób, aby dostępny zestaw obejmował swoim zakresem najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw handlowo - usługowych. Predefiniowane analizy są gotowe do użycia natychmiast po uruchomieniu programu, można je ewentualnie edytować, przystosowując do własnych wymagań. 

W programie można również tworzyć zupełnie nowe analizy oparte o własne projekty. Program WAPRO Analizy dla Windows wyposażony jest w intuicyjny kreatory analiz, który krok po kroku prowadzi użytkownika programu przez każdy etap tworzenia nowej analizy.

 

Prezentacja danych

 

Prezentację danych umożliwia wewnętrzna przeglądarka danych wyposażona we własny kreator wykresów. Posiada ona liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje, które są niedostępne w innych aplikacjach systemu Asseco WAPRO

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych lub wykresów, co zapewnia czytelność prezentacji. WF-Analizy dostarczają szerokie możliwości konfiguracji, zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, zmiany hierarchii poszczególnych wymiarów, zmiany interwałów czasowych w jakich dane są sumowane, umożliwiają porównania danych w okresach i inne. Większość zmian konfiguracyjnych w dedykowanej przeglądarce odbywa się przy pomocy myszy, na zasadzie „złap i upuść”. 

Użytkownik na każdym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne, zmiany układu prezentowanych danych. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób wszechstronnie przeanalizowane.        Po zmianie jakichkolwiek ustawień, wynik jest natychmiast widoczny na ekranie monitora.

 

System generuje czytelne raporty z przeprowadzonych analiz, które umożliwiają precyzyjną kontrolę m.in. kondycji finansowej firmy, badanie rentowności sprzedaży poszczególnych towarów, kategorii asortymentowych, według klientów czy handlowców, za dowolne okresy, w dowolnie wybranych interwałach czasowych. 

Program umożliwia przeprowadzanie odpowiednich analiz na każdym stopniu zarządzania firmą, od zbiorczych zestawień wymaganych na najwyższym stopniu zarządzania przedsiębiorstwem do bardzo szczegółowych wymaganych np. na stanowiskach dyrektorów / kierowników działów sprzedaży                i podobnych. 

W biurach rachunkowych, które poza standardową obsługą, świadczą swoim klientom dodatkowe usługi polegające na raportowaniu wyników firmy w postaci zbiorczych zestawień i wykresów, analizie kosztów, program WAPRO Analizy jest znakomitym narzędziem do wykonania tego typu usług. 


 

Promocje
Archiwum

Partnerzy

Jesteśmy Złotym Partnerem i Autoryzowanym Serwisem Asseco Wapro