Help!
Pobierz
TeamViewer'a »

Produkcja

3 Grudnia 2013r

Zarządzanie Produkcją Streamsoft

 


Wytwórcy i producenci stale poszukują metod optymalnego zarządzania procesami produkcyjnymi. Celem tego jest aby koszty wytwarzania były jak najniższe. W celu zaspokojenia ich potrzeb firma Streamsoft stworzyła moduł przeznaczony do kompleksowego sterowania procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

 Standardowe funkcjonalności:

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP


Umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie i przechowywanie danych związanych z technologią produkcji.   W tym obszarze definiowane są struktury produktów, rodzaje operacji technologicznych, karty pracy z czynnościami oraz przeprowadzana jest wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych. Podstawowe funkcjonalności w obszarze TPP:

 • Technologia produkcyjna (aktualne, archiwalne, w przygotowaniu),
 • Operacje technologiczne,
 • Technologia wiodąca,
 • Grupowe zmiany w technologii,
 • Kalkulacja kosztów produkcyjnych,
 • Listy materiałowe BOM.

 

Planowanie produkcji


Proces planowania polega na ustaleniu zadań dla jednostek produkcyjnych oraz określeniu niezbędnych zasobów potrzebnych do ich realizacji. Plan produkcji powstaje na podstawie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. W module istnieje możliwość definiowania własnych planów lub importowania planów klienta w przypadku, gdy nasza firma jest podwykonawcą dla innej firmy. Możliwe jest również prowadzenie historii zmian planów, wraz             z podaniem przyczyn zmiany. Podstawowe funkcjonalności w obszarze planowania produkcji:

 • Planowanie zdolności produkcyjnych,
 • Planowanie potrzeb materiałowych wg algorytmu MRP,
 • Tworzenie planów dostaw,
 • Planowanie na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym,
 • Tworzenie Głównego Harmonogramu Produkcji,
 • Kolejkowanie zleceń i operacji na maszynach,
 • Harmonogramowanie zaawansowane APS.

 

Zarządzanie produkcją


System rejestruje dane dotyczące realizacji produkcji, dzięki temu można porównać wartości planowane z rzeczywistymi. Podstawowe funkcjonalności w obszarze zarządzania produkcją:

 • Uwalnianie zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania,
 • Kontrola jakości,
 • Paletowanie,
 • Obsługa kooperacji,
 • Diagram Gantta,
 • Zestawienia i raporty oceniające efektywność i opłacalność produkcji.
 • Meldunki zwrotne i sposoby składania - dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku. Sposoby składania meldunków:

- za pomocą stacji roboczej,
- za pomocą paneli dotykowych,
- za pomocą urządzeń przenośnych.

Promocje
Archiwum

Partnerzy

Jesteśmy Złotym Partnerem i Autoryzowanym Serwisem Asseco Wapro