Help!
Pobierz
TeamViewer'a »

Finanase i księgowość

3 Grudnia 2013r

1. Program finansowo - księgowy WAPRO Fakir.


Finanse i księgowość WAPRO Fakir dla Windows jest systemem przeznaczonym do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.
Może być stosowany jako element składowy systemu zarządzania firmą  i współpracować z innymi aplikacjami systemu Asseco Wapro lub niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.

Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

 • mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków;
 • automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów;
 • mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” (np. prenumeraty, abonamenty itp.);
 • mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych);
 • mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe;
 • mechanizmów automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów (Moduł MAGIK II);
 • moduł tworzenia raportów użytkownika;
 • szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych.


Ponadto, program wyposażony jest w e-Archiwum, w którym można zapisywać i przechowywać faktury elektroniczne (e-Faktury) oraz kopie elektroniczne standardowych dokumentów a funkcja wyświetlania e-Dokumentów jako załączników do księgowanych dokumentów systemowych zdecydowanie ułatwia pracę księgowym.

 • program zawiera wbudowane moduły takie jak:
 • tworzenia planów budżetowych wraz z kontrolą ich wykonania;
 • rozliczania projektów firmy,  ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności firmy (warianty PRESTIŻ i BUDŻET);
 • analiza wskaźnikowa, która umożliwia pełną analizę kondycji finansowej firmy (warianty PRESTIŻ i BUDŻET);
 • możliwość tworzenia własnych zestawień użytkownika, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych zestawień jak na przykład szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności firmy i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo - księgowe.


Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia możliwości analitycznych systemu poprzez rozbudowanie go     o program WAPRO Analizy. Po zainstalowaniu programu WAPRO Analizy na wspólnej bazie z programem WAPRO Fakir dla Windows dodatkowo można uzyskać możliwość wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz.
 
Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Dostępne warianty WAPRO Fakir: BIZNES, BIURO, PRESTIŻ

 

 

Promocje
Archiwum

Partnerzy

Jesteśmy Złotym Partnerem i Autoryzowanym Serwisem Asseco Wapro