Help!
Pobierz
TeamViewer'a »

Księgowość dla sektora budżetowego

10 Stycznia 2017r

WF-FaKir Budżet

WAPRO Fakir BUDŻET - program do prowadzenia pełnej księgowości dla sektora budżetowego

WAPRO Fakir BUDŻET to innowacyjna aplikacja, która wspomaga sprawne zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. System jest bardzo prosty w obsłudze, działa szybko i przede wszystkim niezawodnie. Wszystkie zastosowane w programie rozwiązania powstały w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. WAPRO Fakir BUDŻET jest więc optymalnym narzędziem dla sektora finansów publicznych.

System stanowi rozwinięcie znanego już wielu użytkownikom programu WAPRO Fakir PRESTIŻ zawarto pełną funkcjonalność finansowo-księgowego systemu wersji PRESTIŻ wraz z dodatkowymi rozwiązaniami. Te funkcje dodatkowe to przede wszystkim rozwiązania przydatne jednostkom budżetowym oraz formom organizacyjno-prawnym gospodarki pozabudżetowej - chodzi tutaj między innymi o zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

WAPRO Fakir BUDŻET sprawna obsługa klasyfikacji dochodów oraz wydatków - klasyfikacje budżetowe
WAPRO Fakir BUDŻET daje możliwość tworzenia oraz sprawnej obsługi klasyfikacji dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów. Są to tzw. klasyfikacje budżetowe. Wszystkie te operacje w systemie tworzone są z uwzględnieniem poszczególnych działów, rozdziałów oraz paragrafów, jak również kryteriów własnych definiowanych dowolnie przez użytkownika. W ramach klasyfikacji można tutaj definiować roczny budżet jednostki bardzo szczegółowo, można również ewidencjonować kolejne zmiany, które dokonywane są w planie pierwotnym. System umożliwia również pełną kontrolę wykonania budżetu właściwie na każdym etapie.

WAPRO Fakir BUDŻET - paragrafy budżetowe
Podczas procesu rejestrowania określonych dokumentów księgowych, użytkownik może powiązać konkretne zapisy z paragrafami budżetowymi. Może również zdecydować o tym, do jakich grup operacji chce przypisać dane kwoty (środki pieniężne, koszt/wydatek/zaangażowanie, dochód/wpływ). Dzięki takiemu rozwiązaniu w dalszym procesie przetwarzania danych możliwa jest szczegółowa analiza operacji zarówno w zakresie klasyfikacji, jak również w zakresie rodzajów realizowanych operacji. WAPRO Fakir BUDŻET wspiera użytkowników również w zakresie księgowań równoległych na pozabilansowe konta, które to księgowania wymagane są przez przepisy. Na żądanie użytkowników wszelkie czynności są automatyzowane.

WAPRO Fakir BUDŻET pozostałe funkcje
Klasyfikacja budżetowa swoje odbicie znajduje też w module Rozrachunki. Opcjonalnie program umożliwia wiązanie transakcji w sposób automatyczny lub ręczny. Jest to możliwe nie tylko w obrębie samych kont księgowych, ale również w zakresie tych samych paragrafów budżetowych.

Wygodny moduł fakturujący wbudowany w aplikacji umożliwia wprowadzanie, drukowanie oraz ewidencję wszystkich wystawianych faktur VAT. Następnie można je automatycznie księgować wraz z uwzględnieniem poszczególnych paragrafów budżetowych.

WAPRO Fakir BUDŻET sprawdza się również w zakresie sprawozdawczości. Pozwala bowiem na wykonywanie raportów, które uwzględniają specyfikę rachunkowości budżetowej. Dzięki takim raportom możliwa jest analiza zapisów w należyty sposób - zarówno od strony kont księgowych i dokumentów, jak również od strony pozycji klasyfikacji budżetowych. Każdy użytkownik dzięki temu systemowi może wygodnie definiować swoje własne raporty - źródłem danych dla takich raportów są kwoty uprzednio przypisane do kont oraz do paragrafów budżetowych.

System doskonale sprawdza się również w eksporcie przewidzianych prawem sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JS, JB), jak również w tworzeniu sprawozdań w oparciu o wymogi rozporządzenia Ministra Finansów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

 

WAPRO Fakir BUDŻET - Centralizacja VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Program dostosowany został do przepisow związanych z rejestrowaniem faktur wystawianych dla podmiotów podległych Jednostkom Samorządu Terytorialnego. W tym celu w kartotece kontrahentów dodana została możliwość powiązania takiego podmiotu z jego nadrzędną Jednostką Samorządu Terytorialnego.

Promocje
Archiwum

Partnerzy

Jesteśmy Złotym Partnerem i Autoryzowanym Serwisem Asseco Wapro