Help!
Pobierz
TeamViewer'a »

Kadry i płace

7 Kwietnia 2014r

Kadry i płace WAPRO Gang

 

Zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.

 

WAPRO Gang jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych                 z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.


Program WAPRO Gang zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto WAPRO Gang umożliwia współpracę z programem Płatnik, elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

 

WAPRO Gang jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym WAPRO Fakir dla Windows. Program współpracuje również z księgą przychodów i rozchodów WAPRO Kaper dla Windows i systemem obsługi sprzedaży i magazynów WAPRO Mag dla Windows w zakresie wymiany danych firmy, pracowników i adresów.

WAPRO Gang dla Windows dostępny jest w trzech wariantach: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ skalowalnych      w zalezności od wielkości firmy i jej potrzeb.

 

Zarys funkcjonalności programu:

• Obsługa do 3 oddziałów (wariant BIZNES) lub dowolnej ilości firm (wariant BIURO, PRESTIŻ),
• Wystawianie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarki kadrowo-płacowej, a w szczególności:
– umowy o pracę, przeszeregowania,
– zaświadczenia, świadectwa pracy,
– miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy,
– zbiorcze i indywidualne listy płac,
– deklaracje PIT (4R, 11, 40, 8AR),
– kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe,
– deklaracje DEK-I/II,
– meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06,
– drukowanie przelewów wynagrodzeń,
   ... i wiele innych
• Obsługa umów cywilno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych,
• Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
• Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie,
• Zasiłki rodzinne (dodatki do zasiłków),
• Współpraca z programem Płatnik,
• Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
• Eksport danych do programu PFRON – SOD,
• Współpraca z systemami Homebanking,
• Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów – w tym generator oparty o warstwę graficzną w formacie WORD),
• Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu,
• Pełna dowolność konstruowania algorytmów,
• Możliwość definiowanie i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie,
• Raporty graficzne w formacie WORD,
• Tworzenie raportów w formacie WORD – dotyczy wersji PRESTIŻ,
• Archiwum dokumentów zewnętrznych (scany, .doc, .xls, .pdf) – dotyczy wersji PRESTIŻ,
• Rozszerzone, konfigurowalne logi systemowe – dotyczy wersji PRESTIŻ.

Korzyści z użytkowania programu WAPRO Gang:

• Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności
,
• Szeroka gama raportów,
• Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
• Liczne kreatory umożliwiające łatwe tworzenie własnych zestawień, schematów księgowań, składników, płacowych czy raportów.

Promocje
Archiwum

Partnerzy

Jesteśmy Złotym Partnerem i Autoryzowanym Serwisem Asseco Wapro