Help!
Pobierz
TeamViewer'a »

Aukcje internetowe

8 Stycznia 2016r

WAPRO Aukcje wspomagają proces sprzedaży na Allegro i obsługę posprzedażową w WF-Mag dla Windows

 

Zarządzanie sprzedażą – wspieranie i automatyzacja procesów związanych z wystawianiem aukcji z wykorzystaniem danych z WAPRO Mag dla Windows. Łatwiejsze przeglądanie aukcji i zarządzanie nimi.

 

Zarządzanie transakcjami – synchronizacja transakcji z wypełnionymi formularzami pozakupowymi pozwala szybko realizować proces posprzedażowy poprzez tworzenie zamówień w WAPRO Mag co pozwala obsłużyć proces sprzedaży.

Komentarze – synchronizacja komentarzy oczekujących pozwala grupowo wystawiać komentarze zwrotne dla klientów realizujących zakupy w Twoich aukcjach.

Licencjonowanie na ilość produktów – wygodny model licencjonowania na ilość produktów (liczba aktywnych produktów w WAPRO Aukcje lub ilość unikalnych produktów w aukcjach trwających) pozwala efektywnie wystawiać aukcje na wielu kontach jednocześnie i zmieniać je sezonowo.

Produkt licencjonowany w modelu rocznym, wymaga do działania WAPRO Mag dla Windows (do odnowienia licencji wymagana najnowsza wersja WAPRO Mag dla Windows).

 

 
http://www.wapro.pl/img.php?id=30159
 
 
 

Ogólne
Licencja przydzielana jest na ilość produktów (0-1000, 1000-3000, powyżej 3000) - sprawdzana ilość aktywnych produktów w module lub ilość aktualnie wystawionych na aukcjach trwających     
Licencja roczna na produkt     
Obsługa wielu kont (bez limitu)     
Automatyczna synchronizacja wielu kont w jednym czasie     
Dostęp do danych offline     

    
Pulpit menedżerski

 • Statystyki wystawiania aukcji     
 • Wykresy dotyczące sprzedaży

    
Aukcje

 • Pobieranie aukcji trwających     
 • Pobieranie aukcji niesprzedanych (ostatnie 100)     
 • Wystawianie aukcji     
 • Obsługa jednostek WAPRO Mag w trakcie wystawiania aukcji oraz podczas importu transakcji na zamówienie  Synchronizacja aukcji dodanych poza aplikacją     
 • Synchronizacja nagłówków aukcji (dane o sprzedaży, obserwowane itp.)     
 • Tworzenie profili aukcji     
 • Personalizacja aukcji danymi z WAPRO Mag     
 • Wystawianie aukcji jako zaplanowane     
 • Mapowanie kategorii Allegro na kategorie WAPRO Mag     
 • Powielanie aukcji     
 • Wystawianie ponowne aukcji     
 • Kończenie aukcji przed czasem     
 • Dodawanie opisu aukcji     
 • Tworzenie towarów w WAPRO Mag na podstawie aukcji     
 • Sprawdzanie kosztów przed i po wystawieniu     
 • Grupowe operacje na aukcjach     
 • Automatyczne synchronizowanie aukcji     
 • Obsługa aukcji z wariantami (np. obuwie)     
 • Grupowa zmiana ilości w aukcjach trwających     
 • Grupowe wystawianie aukcji     
 • Tworzenie cenników wysyłki   


Transakcje

 • Synchronizacja transakcji z uzupełnionymi formularzami pozakupowymi     
 • Tworzenie zamówień w WAPRO Mag z transakcji     
 • Automatyczne zakładanie kontrahenta i form dostawy     
 • Grupowanie transakcji (tworzenie zbiorczego zamówienia)     
 • Dodawania informacji o przesyłce do transakcji     
 • Grupowe operacje na transakcjach     
 • Edycja wpłaconych kwot do transakcji     
 • Synchronizacja informacji o płatnościach PayU    
 • Automatyczne tworzenie zamówień dla opłaconych transakcji     
 • Automatyczne synchronizowanie transakcji     


Towary

 • Widoczność towarów z WAPRO Mag     
 • Grupowe operacje wyłączania widoczności     
 • Prezentowanie informacji czy aktualnie towar jest wystawiony na Allegro     
 • Prezentowanie zdjęć z WAPRO Mag (zapisane w bazie)     
 • Pobieranie cen z WAPRO Mag     
 • Pobieranie stanu/ilości dostępnej z WAPRO Mag     
 • Automatyczne przeliczenia (ilości i ceny) wg wybranej jednostki  

   
Klienci

 • Pobieranie informacji o klientach z transakcji     
 • Tworzenie automatyczne ręczne klientów     
 • Synchronizacja danych klienta WAPRO Aukcje z danymi w WAPRO Mag               
 • Obsługa adresów dostawy klienta  

   
Komentarze

 • Synchronizacja komentarzy oczekujących     
 • Automatyczne wystawianie "pozytyw za pozytyw"     
 • Grupowe wystawianie komentarzy     

    
Poczta

 • Obsługa wiadomości z WebAPI Allegro     
 • Obsługa e-Poczta Asseco WAPRO     
 • Obsługa domyślnego klienta pocztowego     
 • Wysyłanie wiadomości do klientów     
 • Wysyłanie automatycznych wiadomości dla transakcji opłaconych (poprzez wiadomości Allegro)     
 • Szablony wiadomości  

   
Motywy

 • Dostępne 8 motywów (układ 1 i 2 kolumnowy, 4 szaty graficzne)     
 • Tworzenie motywów HTML dla Aukcji     

 

Promocje
Archiwum

Partnerzy

Jesteśmy Złotym Partnerem i Autoryzowanym Serwisem Asseco Wapro